EPC

Wat is het energieprestatiecertificaat? (EPC)

Het energieprestatiecertificaat is een verplicht document dat mogelijke kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een woning. Op basis van het EPC kan u de energiezuinigheid van woningen vergelijken. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar heeft een louter informerende taak.

Wat staat er in een energieprestatiecertificaat?

Het EPC bevat:
* een kengetal (of energiescore), dat de energiezuinigheid van het gebouw weergeeft. Het kengetal is uitgedrukt in KWh/m² en drukt uit wat het jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) geplaatst.
* energiebesparende adviezen die de koper of huurder informeren over mogelijke energiebesparende investeringen.
* een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de energiedeskundige, informatie over premies,…

Vanaf wanneer moet het EPC aanwezig zijn?

Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden op de woningmarkt. Zodra een bord te koop of te huur aan de woning wordt geplaatst of vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt gesteld via een website, een makelaar, een streekkrant, een notariskrant, enz. moet het EPC dus beschikbaar zijn. Op die manier kan de kandidaat-koper of -huurder het EPC inkijken en de energiescore van de woning mee in rekening brengen bij het kiezen van zijn nieuwe woning.

(Een geldig energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen is verplicht bij de verkoop en verhuur van elke wooneenheid en moet dus opgemaakt worden per woning, per appartement, per studio… Een wooneenheid wordt gedefinieerd als elke eenheid in een gebouw met woonfunctie die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Dit houdt in dat een wooneenheid naast een leefruimte ook over een eigen toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette moet beschikken. Voor studentenhomes die bestaan uit studentenkamers zonder badkamer en keuken, moet een energieprestatiecertificaat opgemaakt worden voor het gebouw in zijn geheel aangezien een studentenkamer zonder badkamer en keuken niet gezien wordt als een aparte wooneenheid.)

Hoe lang is het energieprestatiecertificaat geldig?

Het EPC is 10 jaar geldig.

* Als het gebouw opnieuw verhuurd of verkocht wordt en het EPC is nog geldig, dan moet u geen nieuw EPC laten opmaken.
* Als u in de woning intussen maatregelen heeft doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, dan kan u er baat bij hebben om een nieuw EPC te laten opmaken. Het nieuwe EPC zal dan een betere score geven.

Wie kan een EPC opmaken?

Het EPC wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige:
* voor woningen en andere gebouwen: een erkende energiedeskundige type A.
* voor publieke gebouwen: een interne of externe erkende energiedeskundige.

Hoe wordt een energieprestatiecertificaat opgemaakt?

De opmaak gebeurt via Epactsoftware, een softwareprogramma dat door het Vlaams Energieagentschap (VEA) ter beschikking wordt gesteld. Na een inspectie van het gebouw voert de energiedeskundige in het softwareprogramma van het VEA de nodige gebouwgegevens in.

* Voor woningen wordt het EPC berekend op basis van een aantal eigenschappen van het gebouw (zoals de gebruikte isolatiematerialen en de aanwezige verwarmingsinstallatie). Hier wordt enkel rekening gehouden met de gebouweigenschappen. Het werkelijke verbruik van de gebruiker heeft geen invloed op de berekening.
* Voor publieke gebouwen wordt het EPC berekend op basis van het verbruik van elektriciteit, stookolie, aardgas of andere energiebronnen. Die gegevens moeten gedurende exact een jaar worden bijgehouden.

Wanneer kan de energiedeskundige langskomen en moet ik daarvoor aanwezig zijn?

In principe moet men niet aanwezig zijn of blijven maar het is toch wenselijk. Om een goed EPC te kunnen maken moet de deskundige immers toegang hebben tot alle ruimten van het pand.
( EPC Aalst is zeer flexibel en kan op alle momenten van de dag komen, na afspraak. Zo ook ‘s avonds, alsook tijdens de weekends, wat comfortabel is voor mensen die tijdens de week moeten werken. Met immokantoren en notarissen kunnen afspraken gemaakt worden om de sleutels af te halen en terug te bezorgen op kantoor.)

Welke documenten kan ik klaarleggen wanneer de energiedeskundige het EPC komt opmaken?

Geen enkel document is verplicht, maar hoe meer documenten u kunt klaarleggen, hoe nauwkeuriger de energiedeskundige het EPC kan opmaken…
De EPC deskundige kan ook een inspectie uitvoeren zonder deze documenten.
Wanneer u de volgende documenten nog kan terugvinden legt u ze best klaar:

* ”as built”-plan dat aangeeft hoe uw huis effectief gebouwd is. Dit kan afwijken van het oorspronkelijk ontwerpplan.
* het lastenboek
* originele facturen van een geregistreerd aannemer
* originele facturen van bouwmaterialen
* originele facturen van verwarmingsinstallaties
* technische documentatie van de verwarmingsinstallaties
* vaststellingen uit werfverslagen, postinterventiedossier of vorderingsstaten
* een vroeger afgeleverd energieprestatiecertificaat
* een·EPB aangifte
* subsidieaanvragen Vlaamse overheid

[Met dank aan Herwin Heyman, EPC Aalst: http://www.epc-aalst.be]